Net als in vele andere sectoren wordt ook in de elektronische handel een acuut tekort aan geschoolde arbeidskrachten vastgesteld. In vergelijking met andere sectoren heeft e-handel het echter moeilijk omdat er voor dit onderwerp geen klassieke opleiding bestaat en een specifieke opleiding zich er ook niet volledig op concentreert.

E-commerce kan dus worden omschreven als een sector van zijdelingse toetreders. In een enquête van BEVH (Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland) verklaarde 54% van alle ondervraagde e-commerce bedrijven dat zij niet langer alleen in Duitsland in hun personeelsbehoeften kunnen voorzien en vanuit het buitenland moeten werven. Als gevolg hiervan zijn tienduizenden vacatures bij Duitse e-commerce bureaus in veel opzichten niet of verkeerd ingevuld.

Om dit acute tekort aan geschoolde werknemers en ook het probleem van zijdelingse instromers aan te pakken, zal er in het komende opleidingsjaar 2018/19 in het duale opleidingssysteem eindelijk een nieuwe medewerker opleiding “e-handel” komen. Deze stap, die al lang had moeten worden gezet, werd vandaag door de IHK Berlin en de BEVH gepresenteerd op 31 januari 2018. Ik heb dit evenement zelf bijgewoond en wil graag mijn positieve en soms zeer negatieve indrukken delen.

Ambitieuze IHK, doordachte rol van het BEVH & integraal kaderplan

De heer Groß-Albenhausen van de BEVH geeft in detail aan wat het doel is van de nieuwe opleiding: Zakelijke mensen in e-commerce moeten kunnen fungeren als interface tussen alle deelnemende afdelingen (bijv. IT en graphics) en alle processen in een e-commerce bedrijf zelfstandig kunnen begrijpen, beheren en ontwerpen.

Ik ben van mening dat deze kwalificatie als zakenman/vrouw op het gebied van e-commerce goed zal worden ontvangen door alle vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. De opleiding is onderverdeeld in de volgende deelgebieden:

  • Online marketingkanalen
  • Applicatiesystemen
  • Ontwerpen van de online winkelervaring
  • Ontwikkeling van het goederen- en dienstenassortiment
  • Online adverteren en klantenbinding
  • Online winkelen
  • Aanbieden van klantenservice op internet
  • Projecten zelfstandig en verantwoord uitvoeren
  • Ondernemelijk nieuwe bedrijfsconcepten ontwikkelen

De lezing bevatte ook veel anekdotes over de planning van deze nieuwe opleiding en er werd duidelijk gemaakt waarom dit nu pas in 2018 zal gebeuren. Tot slot mogen we niet vergeten dat het onderwijs in Duitsland nog steeds een “staatsaangelegenheid” is en dat 16 ministeries van Onderwijs het daarom eens moeten worden over een uniform tijdschema.

Daarna ging mevrouw Katrin Engel van het IHK Berlijn zelf de training in en de eisen iets concreter De onderwerpen “Wie is geschikt voor dit beroep, wie mag trainen en wat zijn de examens contents” kwamen aan bod. Zeer goed voorbereid en vooral duidelijk onderscheiden van de vooropleidingen.

Ik moet toegeven dat ik met relatief weinig verwachtingen naar dit evenement ben gegaan, maar ik was positief verrast door de inzet van de BEVH met zeer juiste benaderingen van het curriculum.

Ver van de praktijk verwijderde omstandigheden in de beroepsschool

Helaas waren er geen bevredigende antwoorden, althans niet voor de locatie Berlijn, op de vraag of de verantwoordelijke beroepsschool daarop is voorbereid, met name als het gaat om digitale apparatuur. Wat een ironie, Berlijn wordt beschouwd als the “Start-Up Hoofdstad van Europe” en nergens anders vindt u meer “digitaal companies” in Duitsland zoals hier. Wat het openbaar bestuur betreft, en dus ook het plaatselijke ministerie van Onderwijs, is echter digital, , innovative en & “future-oriented” niet veel meer te voelen.

Op dit moment is zelfs de beroepsschool nog niet eens vastgesteld en het ziet er naar uit dat het onderwijzend personeel van de opleiding “Groothandel en buitenlandse handel clerk” het voortouw zal nemen. Volgens het kaderplan zal het blok “Implementatie en evaluatie van online marketing measures” in het tweede jaar van de opleiding 120 uur duren. Deze omvatten onderwerpen zoals zoekmachine optimalisatie, reclame of affiliate marketing. In het 3e jaar van de opleiding, het blok “Selecteer online verkoop channels” heeft 100 uur. Dat zou op zijn vroegst 2020 zijn.

Waar kom ik aan? Toen ik vroeg hoe iemand uit het veld van “Wholesale and Foreign Trade” zinvolle onderwijsinhoud zou moeten geven uit het veld van “Zoekmachine Optimization”, werd gezegd dat de leraren aan de BEVH voor het komende opleidingsjaar een eenmalige training zouden krijgen. Nou, als dat genoeg is. Deze docent zou zich immers altijd met actuele onderwerpen moeten bezighouden, zoals welk online verkoopkanaal in 2020 actueel zou moeten zijn of welke SEO-maatregelen in 2019 belangrijk zullen zijn.

Aangezien toekomstige specialisten op het gebied van de elektronische handel zullen worden opgeleid door leraren die niet gespecialiseerd zijn, mag worden aangenomen dat een bedrijfsneutrale opleiding op de beroepsschool niet te verwachten is. Ik denk dan ook dat de kwaliteit van de opleiding in de eerste plaats door het bedrijf wordt bepaald.

Eindresultaat

Als Shopware bureau in e-commerce hebben we natuurlijk een zeer groot belang bij voldoende gespecialiseerd personeel in de industrie en dus ook bij dit nieuwe opleidingsvak. Natuurlijk ben ik een beetje bedroefd over de omstandigheden op het gebied van de beroepsopleiding in Berlijn, maar dat hoeft niet in elke bondsstaat het geval te zijn.

In ieder geval moet de “e-commerce merchant” niet alleen een kans krijgen, maar ook actief ondersteund worden. Aangezien wij bij Pixup Media een passie voor e-commerce hebben, zie ik het als mijn eigen taak als gecertificeerd IHK opleidingsbedrijf om het goede voorbeeld te geven. Op operationeel vlak betekent dit dat de praktische inhoud zo goed mogelijk moet worden overgebracht op basis van het kaderplan en dat zo kritisch (en constructief) mogelijk moet worden gehandeld als er aan schoolzijde niet de gewenste vooruitgang wordt geboekt.

Onze industrie heeft nu echter wat meer waardering gekregen: We hebben nu ook ons eigen leerlingberoep!

Nadere informatie:

Downloads:

 
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

I confirm