Verklaring gegevensbescherming

Algemene informatie en verplichte informatie

Aanwijzing van het verantwoordelijke orgaan

De verantwoordelijke instantie voor gegevensverwerking op deze website is:

Pixup Media GmbH
Daniel Hoehnke
Via Invaliden 34
10155 Berlijn

De voor de verwerking verantwoordelijke beslist alleen of samen met anderen over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, contactgegevens, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Sommige gegevensverwerkingsprocedures zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. Een herroeping van uw reeds gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk. Een informele kennisgeving per e-mail volstaat voor de herroeping. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot en met de intrekking blijft door de intrekking onaangetast.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Als betrokkene hebt u het recht in beroep te gaan bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit in geval van schending van de wetgeving inzake gegevensbescherming. De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit met betrekking tot kwesties op het gebied van gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waarin ons bedrijf is gevestigd. De volgende link bevat een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/adressen_links-node.html.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract aan u of aan derden te laten overhandigen. Het wordt geleverd in een machineleesbaar formaat. Indien u verzoekt om directe doorgifte van de gegevens aan een andere verantwoordelijke, zal dit alleen plaatsvinden als dit technisch haalbaar is.

Recht op informatie, correctie, afscherming, verwijdering

U hebt het recht om gratis informatie te verstrekken over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst van de gegevens, de ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens op elk moment binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen. In dit verband en ook voor verdere vragen over het onderwerp van persoonlijke gegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de contactmogelijkheden vermeld in het impressum.

SSL- of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud die u ons als site-operator toestuurt, maakt onze website gebruik van SSL- of TLS-encryptie. Dit betekent dat gegevens die u via deze website verzendt niet door derden gelezen kunnen worden. Een versleutelde verbinding herkent u aan de adresregel “https://” van uw browser en het slotsymbool in de browserlijn.

Contactformulier

De gegevens die via het contactformulier worden verzonden, met inbegrip van uw contactgegevens, worden opgeslagen om uw aanvraag te kunnen verwerken of om beschikbaar te zijn voor vervolgvragen. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming doorgegeven.

De in het contactformulier ingevulde gegevens worden uitsluitend na uw toestemming verwerkt (art. 6 lid 1 sub a DSGVO). Een herroeping van uw reeds gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk. Een informele kennisgeving per e-mail volstaat voor de herroeping. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsprocessen die tot aan de intrekking zijn uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die via het contactformulier worden verzonden, blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of totdat er geen behoefte meer is aan gegevensopslag. Dwingende wettelijke bepalingen – met name de aanhoudperioden – blijven onverlet.

Opslagtermijn van bijdragen en opmerkingen

Bijdragen en opmerkingen worden opgeslagen, evenals gerelateerde gegevens, zoals IP-adressen. De inhoud blijft op onze website tot deze volledig verwijderd is of om wettelijke redenen verwijderd moest worden.

Bijdragen en opmerkingen worden opgeslagen op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a DSGVO). Een herroeping van uw reeds gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk. Een informele kennisgeving per e-mail volstaat voor de herroeping.
De
rechtmatigheid van
reeds uitgevoerde gegevensverwerkingsprocessen blijft door de intrekking onaangetast
.

Abonneren op opmerkingen

Als gebruiker van onze website kunt u zich abonneren op opmerkingen na registratie. Met een bevestigingsmail controleren wij of u eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres. U kunt
zich
te allen tijde
afmelden
voor de functie voor commentaarabonnementen via een link
in een abonnementsmail
.
De gegevens die zijn ingevoerd om het abonnement in te stellen, zullen worden verwijderd in geval van annulering.

Indien deze gegevens voor andere doeleinden en elders aan ons zijn verstrekt, blijven zij bij ons.

Nieuwsbriefgegevens

Om onze nieuwsbrief te versturen hebben wij een e-mailadres van u nodig. Een verificatie van het opgegeven e-mailadres is noodzakelijk en de ontvangst van de nieuwsbrief dient te worden goedgekeurd. Bijkomende gegevens worden niet verzameld of zijn vrijwillig
en zullen enkel gebruikt worden voor het versturen van de nieuwsbrief
.

De gegevens die bij de nieuwsbriefregistratie worden verstrekt, worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a DSGVO). Een herroeping van uw reeds gegeven toestemming is te allen tijde mogelijk. Om uw abonnement op te zeggen, kunt u ons een
e-mail
sturen
of u uitschrijven via “Unsubscribe”-link in de nieuwsbrief.

De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingsprocessen blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die zijn ingevoerd om het abonnement in te stellen, zullen worden verwijderd in geval van annulering. Indien deze gegevens voor andere doeleinden en elders aan ons zijn verstrekt, blijven zij bij ons.

YouTube

Voor de integratie en weergave van video-inhoud gebruikt onze website plugins van YouTube. De videoportal wordt aangeboden door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS.

Wanneer een pagina met een geïntegreerde YouTube-plugin wordt geopend, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Dit zal YouTube vertellen welke van onze pagina’s u hebt bezocht.

YouTube kan uw surfgedrag direct koppelen aan uw persoonlijke profiel als u bent ingelogd bij uw YouTube-account. U kunt dit voorkomen door u vooraf uit te loggen.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO.

Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Voor de integratie en weergave van videocontent maakt onze website gebruik van plugins van Vimeo. De videoportal wordt aangeboden door Vimeo Inc. 555 West 18th Street, New York, New York 10011, Verenigde Staten.

Bij het oproepen van een pagina met een geïntegreerde Vimeo plugin wordt een verbinding met de Vimeo servers tot stand gebracht. Dit zal Vimeo vertellen welke van onze pagina’s u hebt bezocht. Vimeo kent uw IP-adres ook als u niet
bent
ingelogd op de videoportal
of er geen account heeft
.
De door Vimeo verzamelde informatie wordt doorgestuurd naar de servers van het videoportaal in de VS.

Vimeo kan uw surfgedrag rechtstreeks toewijzen aan uw persoonlijk profiel. U kunt dit voorkomen door u vooraf uit te loggen.

Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens is te vinden in Vimeo’s gegevensbeschermingsverklaring op: https://vimeo.com/privacy.

Biscuitjes

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door uw webbrowser op uw apparaat worden opgeslagen. Cookies helpen ons om onze website gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

Sommige cookies zijn “sessiecookies” Dergelijke cookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw browsersessie. Andere cookies blijven echter op uw apparaat totdat u ze zelf verwijdert. Dergelijke cookies helpen ons u te
herkennen
wanneer u terugkeert naar onze
website
.

U kunt een moderne webbrowser gebruiken om de instelling van cookies te controleren, te beperken of te voorkomen. Veel webbrowsers kunnen zo worden geconfigureerd dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer het programma wordt afgesloten. Het uitschakelen van cookies kan
de functionaliteit van onze website beperken
.

Het instellen van cookies, die nodig zijn voor het uitvoeren van elektronische communicatieprocessen of het leveren van bepaalde door u gewenste functies (bijv. winkelmandje), vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 onder f DSGVO. Als beheerder van deze website
hebben wij een legitiem belang bij de opslag van cookies voor het technisch foutloos en probleemloos leveren van onze diensten
.
Als er andere cookies zijn ingesteld (bijv. voor analysefuncties), worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring apart behandeld.

Google analyses

Onze website maakt gebruik van de functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder van de webanalysedienst is Google Inc, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Google Analytics maakt gebruik van “Cookies.” Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser opslaat op uw eindapparaat en die een analyse van het websitegebruik mogelijk maken. De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt
naar een server van Google verzonden en daar opgeslagen.

De locatie van de server is meestal de VS.

Cookies van Google Analytics worden ingesteld op basis van artikel 6, lid 1, onder f DSGVO. Als beheerder van deze website hebben wij een legitiem belang bij het analyseren van het gedrag van gebruikers om onze website en, indien van toepassing, onze reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Wij gebruiken Google Analytics in combinatie met IP-anonimisering. Het zorgt ervoor dat Google uw IP-adres
verkort
in lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voordat het
naar de VS wordt verzonden
.
In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat Google het volledige IP-adres naar een server in de VS verzendt en daar verkort.

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik.

Het door Google Analytics doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

Browserplugin

Het instellen van cookies door uw webbrowser is te voorkomen. Sommige functies van onze website kunnen hierdoor echter worden beperkt. U kunt zich ook afmelden voor het verzamelen van informatie over uw gebruik van de website, waaronder uw IP-adres en de verdere
verwerking door Google
.
Dit is mogelijk door de browser plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan onze website verhindert: Schakel Google Analytics uit.

Hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, kunt u lezen in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Opdrachtverwerking

Om volledig te voldoen aan de wettelijke vereisten op het gebied van gegevensbescherming, hebben we een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met Google.

Demografische kenmerken op Google Analytics

Onze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Het kan gebruikt worden om rapporten te maken die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van rentegerelateerde advertenties door
Google en van bezoekersgegevens van derden
.
Het is niet mogelijk om de gegevens aan een bepaalde persoon toe te wijzen.

U kunt deze functie te allen tijde uitschakelen.

Dit kan door middel van de advertentie-instellingen in uw Google-account of door Google Analytics in het algemeen te verbieden uw gegevens te verzamelen, zoals uitgelegd in het gedeelte “Opt-out van gegevensverzameling”.

Google AdWords en Google Conversion Tracking

Onze website maakt gebruik van Google AdWords. Aanbieder is Google Inc, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

AdWords is een online advertentieprogramma. Als onderdeel van het online advertentieprogramma werken we met conversie tracking. Na een klik op een advertentie geplaatst door Google, wordt een cookie ingesteld voor conversie tracking. Cookies zijn kleine tekstbestanden die
door uw webbrowser worden opgeslagen op uw eindapparaat
.
Google AdWords-cookies verlopen na 30 dagen en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.

De cookie stelt Google en wij in staat om te herkennen dat u op een advertentie heeft geklikt en naar onze website bent doorgestuurd.

Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen niet worden getraceerd via de websites van AdWords-klanten. Conversiecookies worden gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die conversietracking gebruiken. Adwords klanten leren
hoeveel gebruikers op hun advertentie geklikt en werden omgeleid naar pagina’s met conversie tracking tags.

Klanten van AdWords ontvangen echter geen informatie die persoonlijke identificatie van gebruikers mogelijk maakt.

Als u niet aan de tracking wilt deelnemen, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik ervan.

Hier moet de conversiecookie in de gebruikersinstellingen van de browser gedeactiveerd worden.

Er vindt dus geen opname plaats in de conversievolgstatistieken.

Conversiecookies” worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, onder f, van het DSGVO. Wij als websitebeheerders hebben een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website en onze reclame te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking vindt u in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

U kunt een moderne webbrowser gebruiken om de instelling van cookies te controleren, te beperken of te voorkomen. Het deactiveren van cookies kan leiden tot een beperkte functionaliteit van onze website.