Net als in vele andere sectoren wordt ook in de elektronische handel een acuut tekort aan geschoolde arbeidskrachten vastgesteld. In vergelijking met andere sectoren heeft e-handel het echter moeilijk omdat er voor dit onderwerp geen klassieke opleiding bestaat en een specifieke opleiding zich er ook niet volledig op concentreert.

E-commerce kan dus worden omschreven als een sector van zijdelingse toetreders. In een enquête van BEVH (Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland) verklaarde 54% van alle ondervraagde e-commerce bedrijven dat zij niet langer alleen in Duitsland in hun personeelsbehoeften kunnen voorzien en vanuit het buitenland moeten werven. Als gevolg hiervan zijn tienduizenden vacatures bij Duitse e-commerce bureaus in veel opzichten niet of verkeerd ingevuld.

Om dit acute tekort aan geschoolde werknemers en ook het probleem van zijdelingse instromers aan te pakken, zal er in het komende opleidingsjaar 2018/19 in het duale opleidingssysteem eindelijk een nieuwe medewerker opleiding “e-handel” komen. Deze stap, die al lang had moeten worden gezet, werd vandaag door de IHK Berlin en de BEVH gepresenteerd op 31 januari 2018. Ik heb dit evenement zelf bijgewoond en wil graag mijn positieve en soms zeer negatieve indrukken delen. Lees meer

2017 was een jaar waarin het trefwoord “chatbot” steeds meer een onderwerp werd en veel vakmedia zich intensief bezig hielden met de ontwikkeling en acceptatie van chatbots. Vooral in de social media kanalen heeft dit onderwerp zich snel verspreid. We willen als shopware bureau nu graag nader bekijken of deze chatbots nuttig zijn binnen de shopware wereld.

Laten we beginnen met de fundamentele vraag wat een chatbot is. Eenvoudig gezegd is een chatbot een dialoog-gebaseerd communicatiesysteem met een computersysteem (chat – bot = chatrobot). Betekent dat de gebruiker een tekst in een chatvenster invoert en dat de computer hierop reageert.

Lange tijd, sinds de eerste ontwikkeling in 1966 (ELIZA), waren deze chatbots gebaseerd op een rule-based systeem en moest de input (ook wel intentie genoemd) exact corresponderen met de specificatie die was opgeslagen in de computer, zodat het voorgedefinieerde antwoord kon worden afgespeeld. Als u een onbekende of foutieve vraag hebt ingevoerd, kon het systeem deze niet beantwoorden. 99,9% van de 100.000 chatbots op Facebook Messenger zijn al op regels gebaseerd.

Alleen de ontwikkeling van geprogrammeerde kunstmatige intelligentie heeft deze omstandigheid significant veranderd. Voor chatbots wordt deze benadering van artificiële intelligentie ook wel “Natural Language Processing” genoemd (NLU). Op deze manier leert de bot automatisch een intentie te begrijpen in zeer verschillende formuleringen om het juiste antwoord te geven. Een autodidactisch systeem met verbazingwekkende fouttolerantie. In tegenstelling tot het oude systeem neemt dit veel frustratie weg van de gebruiker, die zo zijn doel sneller kan bereiken. Dit is precies waar we de voordelen voor e-commerce willen benadrukken, in het bijzonder voor shopware shop operatoren.

Lees meer

Advanced Promotion Suite BannerOp 17.02.2016 was het eindelijk tijd en Shopware heeft zijn nieuwe premium plugin “Advanced Promotion Suite” uitgebracht. Al enkele dagen van te voren werd deze nieuwe module aan ons ter beschikking gesteld om te testen en we dachten dat we er even snel naar zouden kijken om er een kleine bijdrage aan te publiceren. Al na de eerste “Sichtung” werd al snel duidelijk dat hier snel niets zal gebeuren, omdat de plugin zo uitgebreid is als bijna geen andere premium plugin van Shopware. Lees meer